🌎
This job posting isn't available in all website languages

Sorry this website is not available in your language.

Please select here above English or Nederlands.

Go to the Nederlands version

Business Development

Bij ENGIE zoeken we voortdurend naar nieuwe manieren om op een verantwoorde wijze bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld. Zo werken steeds meer collega’s aan nieuwe duurzame producten en diensten voor consumenten, overheden en het bedrijfsleven en dragen hiermee bij aan het innovatieve karakter van ENGIE.


Daarbij vormen onze uitgebreide technische kennis en onze ervaring als dienstverlener én energieleverancier een unieke uitgangspositie.