🌎
This job posting isn't available in all website languages

Information notice

Deze informatieve kennisgeving legt uit welke persoonlijke gegevens de filialen van de Engie Group in Nederland gezamenlijk van jou verzamelen en verwerken wanneer je de site https://jobs.engie.com/Netherlands gebruikt en voor welk doel we deze gegevens gebruiken. 

De gezamenlijke gegevensbeheerders worden vertegenwoordigd door:

EQUANS

Kosterijland 21, Bunnik

KvK: 30059821


Vanaf hier “EQUANS”

Welke informatie verzamelen we?

Drie verschillende soorten gegevens worden verwerkt via https://jobs.engie.com/Netherlands:


 1. Om voor een functie te solliciteren, vraagt ​​Engie je om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Op basis hiervan wordt jouw dossier aangemaakt en aangevuld met de gegevens van uw aanvraag, zoals je beroepservaring, je opleiding en training, je vaardigheden, je kwalificaties en je professionele voorkeuren. Documenten zoals cv's kunnen ook worden bijgevoegd. Werkgerelateerde vragenlijsten of video-interviews kunnen in het selectieproces worden opgenomen.

 2. Bij het gebruik van de website wordt het volgende bijgehouden met Google Analytics. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

 3. Bij het aanmelden voor een evenement verwerkt EQUANS persoonsgegevens zoals jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, type functie dat je interesseert, hoe je EQUANS hebt gevonden (welk kanaal) en jouw curriculum vitae.Hoe gebruiken we persoonlijke informatie?

Het eerste type gegevens wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers van onze website te analyseren, om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en worden niet gekoppeld aan een individueel gebruikersprofiel.


De doeleinden van deze gegevensverwerking zijn als volgt:


 1. Beheer interne mobiliteit en externe werving;
 2. Publiceer vacatures intern en extern;
 3. Beheer interne en externe applicaties; en
 4. Verstrek kwantitatieve informatie over recruitmentbeleid voor EQUANS.


De gegevens die worden verzameld bij het registreren voor een evenement, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Nagaan of er een mogelijke correspondentie (werk) is tussen de abonnee en EQUANS;
 2. Maak een voorselectie;
 3. Vul de ontbrekende gegevens in; en
 4. Stuur alle praktische informatie over het evenement naar de deelnemers.Op basis waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Engie verzamelt de persoonsgegevens die je verstrekt en gebruikt deze gegevens om jouw verzoek te verwerken, rekening houdend met de wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens.

Informatie met betrekking tot de website-navigatie van bezoekers wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Onze prioriteit is om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor sitebezoekers.

Persoonlijke informatie die is ingediend om te solliciteren voor een functie, wordt alleen verwerkt met uw toestemming.

Door jouw aanvraag in te dienen, verklaar je dat jouw gegevens waar, correct, volledig en niet misleidend zijn. Bovendien stem je ermee in dat EQUANS alle redelijke stappen neemt om de gegevens die je hebt verstrekt op elk moment tijdens het aanvraag- en selectieproces te verifiëren, waar toegestaan ​​in de lokale juridische context.


Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het registreren voor een evenement, worden ook alleen verwerkt met uw toestemming.Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die via jouw aanvraag zijn gedeeld, worden gedurende 24 maanden bewaard in ons volgsysteem voor sollicitanten. EQUANS neemt vóór het verstrijken van de periode van 24 maanden contact met je op en vraagt ​​je om jouw gegevens bij te werken. Als je jouw gegevens op dit moment niet wilt bijwerken, wordt jouw profiel automatisch verwijderd. Je kan jouw bestand op elk moment bekijken, bewerken en verwijderen door contact op te nemen met EQUANS via staffing@engie.com.


Gebruikersgegevens die zijn bijgehouden met Google Analytics, worden na 24 maanden verwijderd.


Persoonsgegevens die in het kader van een evenement worden verzameld, worden tot 6 maanden na het evenement bewaard. Vervolgens worden de gegevens door EQUANS geanonimiseerd.Wanneer delen we persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld volgens twee scenario's:

 1. De gegevens zullen worden gedeeld tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, namelijk de verbonden ondernemingen van de Engie Groep in Nederland: en
 2. De gegevens worden gedeeld met onze gegevensverwerkers. In het geval dat deze verwerkers zich buiten de EER bevinden, worden passende waarborgen geïmplementeerd om jouw gegevens te beschermen.


Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als betrokkene kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot jouw verwerkte persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om jouw  persoonsgegevens te corrigeren;
 • het recht om jouw persoonlijke gegevens te wissen ("recht om te worden vergeten");
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht op beperking van verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken.

Je kan jouw verzoek indienen via ons gegevensbeschermingsportaal op https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/


Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Waar bewaren en verwerken we persoonsgegevens?

Alleen EQUANS HR-medewerkers hebben toegang tot uw applicatie in ons applicatie-volgsysteem. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • als onderdeel van jouw sollicitatie voor een specifieke functie;
 • om inschrijving op een kandidatenlijst te garanderen als je voor deze optie heeft gekozen;
 • om je te informeren over andere vacatures als je dit hebt aangegeven;
 • als je bent geselecteerd voor een functie, worden je gegevens gebruikt voor je integratieproces en de administratie van human resources;
 • jouw contactgegevens kunnen ook worden gebruikt om jouw sollicitatie-ervaring bij EQUANS en het wervingsproces van EQUANS te verbeteren.


Persoonlijke gegevens verzameld in het kader van evenementen worden opgeslagen op de Shared Drive van EQUANS Netherlands. Als er andere platforms worden gebruikt, krijg je hiervan een melding.


Gebruikersgegevens die zijn bijgehouden met Google Analytics, worden gehost in de datacenters van Google.

Vertrouwelijkheidskwesties

Je kan jouw in deze kennisgeving vermelde rechten uitoefenen:


Als je nog vragen heeft over privacy, kan je opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: