🌎
This job posting isn't available in all website languages

Sorry this website is not available in your language.

Go to the Nederlands version
📁
Engineering / Projects
📅
BUG00000972 Requisition #

Welkom bij ENGIE THERMAL Europe! Deze operationele entiteit van ENGIE heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen in de transitie naar een koolstofneutrale economie!

Binnen Cluster Noord NL, zijn wij op zoek naar een (Assistent) Projectleider Civiel!

JOUW UITDAGING als (Assistent) Projectleider Civiel

 • Zorgdragen voor de uitwerking van de scope, voorbereiding, uitvoering en nazorg van civiele werkzaamheden of (delen van) projecten;
 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen met inachtneming van kwaliteit, veiligheid, tijd en budget;
 • Zorgdragen voor het opstellen van een activiteitenplanning en het hieraan gekoppelde bezettingsplan, teneinde bij te dragen aan een gestructureerd en tijdig verloop van het project(deel);
 • Rapporteren aan alle betrokken stakeholders over de voortgang van de onder handen zijnde (deel)projecten inzake tijd, geld, kwaliteit en doen van voorstellen tot resource- en deadlineaanpassingen bij afwijkingen ten opzichte van het projectplan;
 • Het specificeren en/of laten specificeren van materialen en diensten zodat deze in samenwerking met inkoop op de gewenste wijze en onder de overeengekomen condities worden aangeleverd en/of uitgevoerd;
 • Samenwerken, aan- en bijsturen van contractors geeft je energie;
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle gebouwgebonden en grondwerkzaamheden;
 • Je bent in staat om rondom civiele werkzaamheden bestek uit te zetten, te beoordelen en de uitvoering te begeleiden;
 • Je verricht (deel) projectwerkzaamheden voor alle locaties binnen THERMAL Europe Nederland, zijnde gasgestookte centrales en sloop/herontwikkelingsterreinen.

JOUW PROFIEL als (Assistent) Projectleider Civiel

 • MBO+/HBO werk en denkniveau, bij voorkeur richting Bouwkunde of gelijkwaardig;
 • Ervaring met projectmanagement;
 • Streven naar kwaliteit en continuïteit is vanzelfsprekend voor je;
 • Je hebt aantoonbare constructie en civiele kennis;
 • Communiceren en adviseren met verschillende in- en externe stakeholders;
 • Flexibiliteit en reisbereidheid gezien de diverse productielocaties waarbinnen gewerkt wordt;
 • Mondelinge en schriftelijke kennis van de Duitse en Engelse taal.

WIJ BIEDEN JOU als (Assistent) Projectleider Civiel

 • Een fantastische baan in een dynamische en fascinerende omgeving met zowel beproefde als moderne technieken;
 • Passende arbeidsvoorwaarden;
 • Je krijgt opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden om je loopbaan verder vorm te geven.

JOUW HR-CONTACTPERSOON

Annette Vreugdenhil – annette.vreugdenhil@engie.com

MEER OVER ONS

ENGIE THERMAL Europe, een operationele entiteit van ENGIE Group, is expert in vele vakgebieden van de energiesector: zo’n 1400 medewerkers beheren, onderhouden, en doen de uitbating van grootschalige, zeer flexibele en performante aardgas-, biomassa-, waterkracht- en warmtekrachtkoppeling-eenheden van ENGIE in 7 Europese landen (België, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het VK). Ook nieuwe toepassingen zoals energiezekerheid via grote batterijen of power-to-gas-projecten (waterstof, biomethaan, …) kan deze entiteit ontwikkelen.
Op deze wijze wil ENGIE THERMAL Europe het elektriciteitsnet ondersteunen ter aanvulling op hernieuwbare energie, én helpt zij grote industriële klanten om de transitie te maken naar het meest energie-efficiënte productieproces inclusief het aanzienlijk reduceren van hun CO2-uitstoot!
Be a key enabler of the transition towards carbon-neutral economy!

..

Similar Jobs

Netherlands, Overijssel, Zwolle

📁 Engineering / Projects

Requisition #: BUG00001167