🌎
This job posting isn't available in all website languages
Employee sign in Sign out
📁
Marketing
💼
Benelux
📅
MAI00000295 Requisition #
Met het oog op de voorbereiding op onze toekomst zoekt kerncentrale Doel (KCD) een Obsolescence Program Manager. Je zal instaan voor het overkoepelende beheer van alle activiteiten die nodig zijn om obsolescence onder controle te krijgen, en is dus de proces owner van het Obsolescence Programma voor de site KCD. Het programma overkoepelt alle technische domeinen van Elektrisch en I&C tot Mechanisch (Statische en Draaiende tuigen). Omdat het beheer van obsolescence een essentieel onderdeel is binnen Ageing Management zal dit meer en meer een voorname rol gaan spelen in het kader van de levensduurverlengingen van enkele van onze eenheden.

Jouw missie
 • opstarten van proactieve bevragingsdossiers naar leveranciers, waarbij de leverbaarheid van gekwalificeerd materiaal (nucleaire toepassing) wordt afgetoetst
 • analyseren van de feedback van leveranciers
 • globaal beheer van de obsolescence inventaris voor de site KCD met actieve opvolging van de lopende dossiers
 • overwaken van de kwaliteit van de data/rapportering en de volledigheid per dossier
 • coördineren van periodieke technische en projectmeetings met de Component Engineers
 • beheren van de performance indicatoren
 • beheren van de software tool en onderhouden van contacten met IT en de software leverancier igv. upgrades en versieverhogingen
 • organiseren van een jaarlijkse self-assessment obsolescence
 • updaten en opvolgen van de site obsolescence strategie (korte en lange termijn doelstellingen)
 • opvolging en periodieke rapportering inzake budgetten voor het beheer van obsolescence
 • voeling houden ivm. evoluties op vlak van obsolescence management binnen de nucleaire sector 

Jouw profiel
 • Master diploma is aanbevolen
 • je hebt affiniteit met techniek en goede administratieve skills
 • kennis van SAP is een asset
 • we zoeken een dynamisch persoon die beschikt over voldoende leervermogen teneinde zich snel te kunnen inwerken in het domein van obsolescence. Bereid zich snel te verdiepen in een aantal nucleair gerelateerde onderwerpen, zoals:
  • de reglementaire vereisten voor de nucleaire installtie KCD, met name de materie van nucleaire kwallificatie en classificatie, alsook de vereisten voor leveranciers
  • het functioneren van de installaties van KCD
  • Nuclear Ageing Management, of het beheer van veroudering van nucleaire installaties
 • je bent kwaliteitsgericht
 • je hebt goede sociale vaardigheden
 • je kan autonoom werken in een breed netwerk van experten
 • je hebt een goede zelforganisatie
 • je hebt goede vaardigheden inzake schriftelijke en mondelinge rapportering
 • je bent in staat om te werken in een omgeving waarin meerdere dossiers tegelijk prioriteit hebben
 • je kan voldoende helicopterview behouden over het jouw verantwoordelijkheidsdomein
 • je hebt feeling voor continue verbetering
 • regelmatige contacten met externe leveranciers en peers binnen de nucleaire sector
 • nauwe samenwerking met het Engineering Corporate Departement
 • nauwe samenwerking met de Component Engineers van KCD
 • je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Engels, Frans, ev. Duits)
ENGIE Electrabel biedt jou
 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken, o.a. dankzij ENGIE, de internationale nutsgroep waar we deel van uitmaken
Jouw HR-contact: Andrea

Werkplaats: Kerncentrale Doel, Haven 1800, Scheldemolenstraat, 9130 Doel

Voor specifieke vragen, contacteer Bart De Maeyer - + 03 730 30 52

Electricityproduction_
Engineers_Electricity 

Previous Job Searches

Manage Profile

Increase your visibility by updating your profile.

My Profile

Track Applications

Find your submissions details.

My Applications