🌎
This job posting isn't available in all website languages
Employee sign in Sign out
📁
Marketing
💼
Benelux
📅
MAI00000295 Requisition #
Thanks for your interest in the Obsolescence Program Manager position. Unfortunately this position has been closed but you can search our 5,154 open jobs by clicking here.

Jouw profiel
 • Master diploma is aanbevolen
 • je hebt affiniteit met techniek en goede administratieve skills
 • kennis van SAP is een asset
 • we zoeken een dynamisch persoon die beschikt over voldoende leervermogen teneinde zich snel te kunnen inwerken in het domein van obsolescence. Bereid zich snel te verdiepen in een aantal nucleair gerelateerde onderwerpen, zoals:
  • de reglementaire vereisten voor de nucleaire installtie KCD, met name de materie van nucleaire kwallificatie en classificatie, alsook de vereisten voor leveranciers
  • het functioneren van de installaties van KCD
  • Nuclear Ageing Management, of het beheer van veroudering van nucleaire installaties
 • je bent kwaliteitsgericht
 • je hebt goede sociale vaardigheden
 • je kan autonoom werken in een breed netwerk van experten
 • je hebt een goede zelforganisatie
 • je hebt goede vaardigheden inzake schriftelijke en mondelinge rapportering
 • je bent in staat om te werken in een omgeving waarin meerdere dossiers tegelijk prioriteit hebben
 • je kan voldoende helicopterview behouden over het jouw verantwoordelijkheidsdomein
 • je hebt feeling voor continue verbetering
 • regelmatige contacten met externe leveranciers en peers binnen de nucleaire sector
 • nauwe samenwerking met het Engineering Corporate Departement
 • nauwe samenwerking met de Component Engineers van KCD
 • je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Engels, Frans, ev. Duits)
ENGIE Electrabel biedt jou
 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken, o.a. dankzij ENGIE, de internationale nutsgroep waar we deel van uitmaken
Jouw HR-contact: Andrea

Werkplaats: Kerncentrale Doel, Haven 1800, Scheldemolenstraat, 9130 Doel

Voor specifieke vragen, contacteer Bart De Maeyer - + 03 730 30 52

Electricityproduction_
Engineers_Electricity 

Previous Job Searches

Manage Profile

Increase your visibility by updating your profile.

My Profile

Track Applications

Find your submissions details.

My Applications
Please try again.

Oops!

Either there was a problem on our end with the action you just performed, or we are currently having technical difficulties with our system. Please try again later.