Specialist milieu- omgevingsvergunningen (Transport Infrastructure)

Requisition ID:  2798
Location: 

Hasselt, BE, 3500

Tractebel is a global community of 5000 imaginative experts engineering a carbon-neutral future. Through our game-changing solutions for complex energy, urban, nuclear and water projects, we help our clients create a positive impact towards a sustainable world, where people, planet and profit collectively thrive. 

 

Work environment 

Je werkt als specialist omgevingsvergunningen (zowel stedenbouwkundig deel, gedeelte IIOA als Vegetatiewijziging) in ons team Transport Infra en je werkt vanuit ons kantoor in Gent of Hasselt.
  

 Mission 

 • Je werkt mee aan infrastructuurprojecten voor het ontwerp van snelwegen, gewestwegen, wegen in een stedelijke omgeving, openbare ruimten, tram,- metroprojecten...
 • Je zult voornamelijk belast zijn met projecten in België en in het bijzonder Vlaanderen
 • Je staat in voor de opmaak van de aanvraag van de omgevingsvergunningen voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten – en/of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen
 • Je bent op de hoogte van eenvoudige en gewone procedures, maar eveneens van de procedure voor “complexe projecten”
 • Je bent op de hoogte van de juridische aspecten van de omgevingsvergunningen of je bent bereid je in deze materie in te werken
 • Je werkt mee aan de algemene kwaliteitsverhoging van de projecten in kader van duurzaamheid en milieu-impact op de omgeving, niet alleen in ontwerp, maar eveneens om de impact tijdens de uitvoeringsfase te minimaliseren
 • Je hebt liefst enkele jaren ervaring
 • Je werkt in een team en je bent sturende kracht voor de opmaak van de omgevingsvergunningen
 • Werken in teamverband is voor jou vanzelfsprekend en motiverend
 • Je communiceert met andere project/disciplineleden en met de vergunningverlenende overheden en stakeholders
 • Je werkt samen met andere teams binnen Tractebel ter ondersteuning van de omgevingsvergunningen
 

Profile 

 • Je hebt een diploma Burgerlijk Ingenieur-Architect,  masterdiploma in (ingenieurs- &) architectuur, landschapsarchitectuur, milieucoördinator niveau A, jurist, of een gelijkwaardig diploma
 • Je bent geboeid door het aspect “omgevingsvergunning”
 • Je bent vertrouwd met het ontwerp van openbare ruimte, landschap, infrastructuur en/of civiele werken
 • Kennis van het omgevingsrecht is een pluspunt
 • Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het gebied

 

 
Business Unit:  GBU Energy Solutions
Division:  ES Tractebel L2
Legal Entity:  TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (BE)
Contract Type:  Permanent
Job Type:  Full - Time
Professional Experience:  Skilled ( >3 experience <15 years)
Education Level:  Master's Degree