Ingenieur stabiliteit (geotechniek) voor infrastructuurprojecten

Requisition ID:  2916
Location: 

Hasselt, BE, 3500

Tractebel is a global community of 5000 imaginative experts engineering a carbon-neutral future. Through our game-changing solutions for complex energy, urban, nuclear and water projects, we help our clients create a positive impact towards a sustainable world, where people, planet and profit collectively thrive. 

 

Work environment 

Je werkt als ingenieur stabiliteit (geotechniek) voor infrastructuurprojecten, vanuit ons kantoor in Gent of in Hasselt, binnen onze afdeling Transport Infrastructuur, de afdeling binnen Tractebel die voornamelijk projecten ontwerpt/studeert met betrekking tot wegen, tramverbindingen, luchthavens, tunnels en bruggen. 
Naast het ontwerpen van wegen is het ontwerpen van rioleringssystemen een tweede belangrijk onderdeel, rekening houdend met de klimaatsverandering en een duurzaam gebruik van het (regen)water.
 

 Mission 

 • Je werkt mee aan infrastructuurprojecten voor het ontwerp van snelwegen, gewestwegen, wegen in een stedelijke omgeving, openbare ruimten, tram,- metroprojecten...in België
 • Je werkt mee aan de algemene kwaliteitsverhoging van de projecten in kader van duurzaamheid en milieu-impact op de omgeving, niet alleen in ontwerp, maar eveneens om de impact tijdens de uitvoeringsfase te minimaliseren
 • Je werkt in een team en je bent de sturende kracht voor de opmaak van de taken hieronder opgenomen:
 •     Analyse van geotechnische eigenschappen op basis van on-line data
 •     Gerichte opmaak van een beproevingsplan geotechniek, desgevallend rekening houdend met richtlijnen van onze klant
 •     Interpretatie van geotechnische onderzoeken, vastleggen noodzakelijke verfijningen in het kader van  schadevrij werken
 •     Opmaken en/of begeleiden van zettingsberekeningen
 •     Opmaken en/of begeleiden van sterkteberekeningen leidingen in diverse materialen (in easypipe volgens norm ATV127 ), alsook opmaken/begeleiden berekeningen in Plaxis
 •     Advies/keuze in het kader van bemaling, beschoeiing, fundering
 •     Opmaken en/of begeleiden van bemalingsberekeningen (analytisch) en aansturen en/of interpreteren en/of opmaken van bemalingsmodellen (modflow)
 •     Adviseren van bemalingskeuze in functie van aan te vragen vergunningen
 •     Leveren van gerichte input op vlak van bemalingen/kunstwerken/uitvoeringsmethodiek in de vergunningen
 •     Uitwerken van totale concepten voor kunstwerken zoals overstortconstructies, pompstations, bergbezinkingsbekkens,…
 •     Scenario analyse bouwputten/bemalingen/beschoeiingen/funderingen ifv finale onderbouwde keuzes in overleg met de klant
 •     Kennis vereist van diverse beschoeiingen, bemalingen, funderingstechnieken; kennis tot maken van keuzes niet noodzakelijk om ieder onderdeel zelf in detail te berekenen
 •     Adviseren van de klant, incl financiële onderbouwing
 •     Opvolgen en begeleiden van de werf, gericht in functie van de stabiliteits -en bemalingsonderwerpen hierboven besproken, tot onderbouwing en verdediging, uitvoerbaarheid gemaakte keuzes
 •     Adviseren van werven met uitvoeringsissues geotechniek (werven type lijntrajecten met locale kunstwerken)
 •     Nakijken en beoordelen van nota’s opgemaakt door de werf
 •     Nakijken en beoordelen van gelijkaardige taken desgevallend uitgevoerd door een onderaannemer
 •     Begeleiden van jongere collega’s in gelijkaardige materie

Profile 

 • Je hebt het diploma van Master in de Industriële of Ingenieurswetenschappen (Industrieel of Burgerlijk Ingenieur): Bouwkunde
 • Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het gebied
 • Je hebt de ambitie om te innoveren (methodieken en in het vakgebied zelf)
 • Je hebt 10 jaren ervaring
 • Je kan je mondeling en schriftelijk vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. Frans is welkom
 • Je bent stressbestendig en weet onder druk je focus te houden met een gezonde dosis assertiviteit en diplomatie 
 • Communicatief ben jij heel sterk 
 • Werken in teamverband is voor jou vanzelfsprekend en motiverend (samenwerking met andere project/ disciplineleden, met overheden en stakeholders)
   

 

Tractebel welcomes candidates from all backgrounds, and actively promotes Diversity in the workforce.

 
Business Unit:  GBU Energy Solutions
Division:  ES Tractebel L2
Legal Entity:  TRACTEBEL ENGINEERING S.A. (BE)
Contract Type:  Permanent
Job Type:  Full - Time
Professional Experience:  Senior (experience >15 years)
Education Level:  Master's Degree