Verzekeringsadviseur

ID vacature aanvraag:  16067
Standplaats: 

BRUXELLES, BE, 1000

Het Departement Risicobeheer en Verzekeringen centraliseert de expertise in risicobeheer en verzekeringen binnen ENGIE. Het departement is op zoek naar een Senior Adviseur Risicobeheer en Verzekeringen, gevestigd in Brussel, om een van zijn managers te ondersteunen.

In deze rol zal de Senior Adviseur de belangrijkste contactpersoon zijn voor risicobeheer en verzekeringen binnen hun toegewezen werkgebied en de volgende belangrijkste verantwoordelijkheden uitvoeren:

 • Zorg ervoor dat procedures met betrekking tot verzekeringsprogramma's worden nageleefd, inclusief het rapporteren van de vereiste gegevens voor vernieuwingen.
 • Assisteer juridische professionals of projectmanagers bij het opstellen van verzekerings- en aansprakelijkheidsclausules in commerciële contracten.
 • Ondersteun Industrieel Risicopreventie, inclusief deelname aan bezoeken en opvolging van aanbevelingen.
 • Beheer grote verzekeringsclaims in samenwerking met makelaars, verzekeraars, juridische experts en advocaten.
 • Bereid verzekeringsbudgetten voor en houd toezicht hierop.
 • Ondersteun de vernieuwing van verzekeringspolissen in samenwerking met verschillende belanghebbenden, waaronder makelaars en entiteiten.

 

JOUW UITDAGING als Verzekeringsadviseur:

Rapporterend aan het Corporate Risicobeheer en Verzekeringsdepartement ondersteunt de Adviseur de Risicobeheer- en Verzekeringsmanager bij het beheer van specifieke gebieden en/of programma's. Hun verantwoordelijkheden omvatten:

Algemeen: Actief bijdragen aan de missies van het departement, inclusief deelname aan studieprojecten binnen het bedrijf, delen van technische en marktinformatie, initiatieven tonen tijdens teamvergaderingen en inzichten bieden voor analyses op het gebied van Enterprise Risk Management (ERM) indien nodig.

 

Verzekeringen: Ondersteun de Risicobeheer- en Verzekeringsmanager in de aangewezen gebieden met de volgende taken:

 • Fungeren als het belangrijkste aanspreekpunt voor operationele entiteiten in de aangewezen gebieden.
 • Een netwerk van verzekeringscontacten opbouwen.
 • Zorg ervoor dat het Verzekeringsbeleid wordt nageleefd in de aangewezen gebieden.
 • Zorg ervoor dat de procedures voor verzekeringsprogramma's worden nageleefd, inclusief tijdige en volledige rapportage van gegevens voor vernieuwingen.
 • Beheer grote verzekeringsclaims in samenwerking met makelaars en verzekeraars.
 • Ondersteun Risicopreventie door bij te dragen aan de selectie van locaties voor audits, te helpen bij risico/auditbezoeken indien nodig en ervoor te zorgen dat audit aanbevelingen of richtlijnen voor activiteiten/locaties in de aangewezen gebieden worden geïmplementeerd.
 • Draag actief bij aan contractuele risicopreventie door Groepsrichtlijnen te delen en uit te leggen aan contactpersonen, en ondersteuning te bieden bij het beoordelen van contractclausules met betrekking tot verzekeringen in overeenkomsten ondertekend door entiteiten in de aangewezen gebieden.
 • Bijdragen aan budgetbewaking.
 • Toon sterke overtuigingskracht bij het presenteren van aanbevelingen aan interne klanten en bij het onderhandelen met externe dienstverleners.
 • Vertegenwoordig het departement in multidisciplinaire vergaderingen en werkgroepen.
 • Deelnemen aan due diligence-activiteiten met betrekking tot acquisities in de aangewezen gebieden.
 • Volg specifieke polissen voor de aangewezen gebieden, waaronder polissen voor de bouwfase en andere die niet onder een ENGIE-programma kunnen worden verkregen.

 

In deze functie:

 • Beheer je polisherzieningen, analyseer je behoeften, stel je dekkingsopties voor, zoek je partners en onderhandel je over de voorwaarden. Je kunt aanpassingen of verbeteringen voorstellen aan verzekeringsprogramma's.
 • Bied je ondersteuning, indien nodig, bij het aanbestedingsproces bij makelaars en/of verzekeraars om de benodigde partners te vinden.
 • Zorg je ervoor dat verzekeringscontracten correct worden opgesteld en pas je deze aan veranderingen in de omgeving aan, zoals de integratie van nieuwe risico's, aanpassing van premies, bijwerken van dekking en uitgeven van aanvullingen.
 • Zorg je voor de kwaliteit van diensten die worden geleverd door makelaars en verzekeraars en draag je bij aan prestatie-indicatoren om het bereiken van het streefniveau van prestaties te meten en te bevorderen (kwaliteit van leveringen, responstijden, enz.).
 • Kun je communicatie- en trainingsinstrumenten ontwikkelen om contactpersonen bewust te maken van wijzigingen in verzekeringsprogramma's, risicopreventie (fysiek en contractueel) en best practices voor schadebeheer.
 • Draag je bij aan budgetbewaking van toegewezen verzekeringsprogramma's.
 • Ondersteun je operaties om ervoor te zorgen dat claims die onder verzekeringscontracten vallen, op een juiste en tijdige wijze worden gecompenseerd.
 • Monitor je preventieprogramma's voor locaties in de aangewezen gebieden en volg je actieplannen om industriële veiligheid te verbeteren.
 • Zorg je ervoor dat gegevens worden ingevoerd in diverse afdelingsbeheertools (Insurix, rapportage, enz.).

 

Belangrijke contacten:

 • Collega's in het Risicobeheer- en Verzekeringsdepartement.
 • Verzekeringscontacten in de aangewezen gebieden: Juridische functionarissen, Chief Risk Officers, Risk Officers, locatiemanagers, projectmanagers, CFO's en anderen.
 • Andere afdelingen binnen het bedrijf, zoals Gezondheid en Veiligheid, Human Resources, Juridische zaken, Controlling, enz.
 • Makelaars en verzekeraars op basis van de beheerde programma's, en mogelijk experts en advocaten in het geval van claimsbeheer.

 

JOUW PROFIEL als Verzekeringsadviseur:

 • Bachelor- of masterdiploma in verzekeringen, bedrijfskunde, recht of risicobeheer.
 • Minimaal 10 jaar uitgebreide ervaring in de verzekerings- en risicobeheersector, met ontwikkelde vaardigheden op het gebied van contractbeoordeling.
 • Ervaring in de energie-/commoditysectoren is een pluspunt, evenals ervaring in projectmanagement.
 • Vaardigheid in Frans, Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven.
 • Bewezen expertise in beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief claimsbeheer) en eigendoms- en bedrijfsonderbrekingsverzekering.
 • Sterke kennis van risicoanalysetechnieken, inclusief juridische en contractuele risicoanalyse.
 • Sterke interpersoonlijke vaardigheden, effectief werken in teams en met individuen met diverse culturele achtergronden.
 • Openheid voor verschillende denkmodi.
 • Uitstekende luister-, analyse-, synthese- en schrijfvaardigheden, met een passie voor detail.
 • Sterke onderhandelings- en overtuigingsvaardigheden, met name in een technische omgeving.
 • Vaardigheid in schrijven en comfort met cijfers.
 • Beheersing van standaard computerhulpmiddelen (bijv. Microsoft Office) en het vermogen om hoogwaardige documenten te produceren.
 • Mogelijkheid om meerdere onderwerpen te beheren in een projectmatige omgeving, soms onder strakke deadlines.

 

ONS AANBOD aan jou als Verzekeringsadviseur:

Bijdragen aan een koolstofneutrale toekomst

ENGIE is een pionier in de energietransitie en investeert aanzienlijk in lokale en gedecarboniseerde energiecapaciteit. Onze toewijding is om tegen 2045 netto nul koolstofemissies te bereiken, voor onszelf, onze klanten en het welzijn van de planeet.

Gedreven en diverse teams

Medewerkers van ENGIE zijn trots op hun werk en zijn gepassioneerd over hun functies. We moedigen voortdurende verbetering aan en dagen onze werkmethoden uit. Teamgeest, diversiteit en inclusie vormen de basis voor inspirerende interacties met collega's over de hele wereld en benadrukken de kracht van samenwerking over grenzen heen.

Concurrentieel salaris en tal van voordelen

waaronder een aantrekkelijk basissalaris, bonussen en incentives, maaltijdcheques, een pensioenplan, aandelenbezit en verzekeringsdekking.

Mogelijkheden voor levenslang leren en ontwikkeling

ENGIE biedt tal van mogelijkheden om kennis uit te breiden en te verdiepen in verschillende disciplines, waaronder engineering, veiligheid, milieu, projectmanagement, financiën, datamanagement en talen. Training in soft skills, zoals stressbeheer, veerkracht, effectieve communicatie en meer, is ook beschikbaar. Praktische workshops, zoals "Hunting the Elephant," "Chasing the Rabbit and Eating the Frog," "Digital Detox" en "No Guts No Glory," worden zeer gewaardeerd.

Carrièreontwikkeling en promotie

Jaarlijks bespreken HR en leidinggevenden de carrièreperspectieven, ontwikkelingsambities en groeipotentieel van alle medewerkers. Medewerkers hebben ook de mogelijkheid om hun carrières en ontwikkelingsambities te bespreken. ENGIE bevordert ook interne mobiliteit binnen de groep.

 

Locatie: Brussel, met regelmatige reizen binnen België of naar het buitenland.

Business Unit:  Corporate
Division:  CORP - DGA Finance, Achat et RSE
Juridische entiteit:  ENGIE CC
Contract type:  Contract voor onbepaalde tijd
Type functie:  Voltijds
Professionele werkervaring:  Ervaren, (3-15 jaar ervaring)
Opleidingsniveau:  HBO / Bachelor opleiding