🌎
This job posting isn't available in all website languages

Terms of use

Bun venit pe Website-ul www.jobs.engie.com (denumit în continuare „Site-ul”). Potrivit legii, vă invităm să luați cunoștință de prezentele condiții de utilizare (denumite în continuare „Condițiile”), precum și de orice condiție specifică de pe paginile Site-ului, prin care se reglementează modul în care puteți folosi Site-ul „www.engie.com”.


Aceste condiții se referă la drepturile și obligațiile dvs. legale, aplicabile atunci când utilizați Site-ul.


Acest Site vă este pus la dispoziție gratuit (cu excepția costurilor de conectare la Site) pentru folosința dvs. personală, cu condiția respectării Condițiilor definite în continuare.


Intrând pe Site, vizitându-l și/sau utilizându-l, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și că acceptați să vi se aplice prezentele Condiții, precum și că vă angajați să respectați toate legile și reglementările aplicabile. În cazul în care nu acceptați aceste Condiții, vă rugăm să nu utilizați prezentul Site Internet.


Vă angajați să folosiți informațiile de pe acest Site în scop exclusiv personal și necomercial.


Nu puteți utiliza Site-ul decât într-un scop legitim; se interzice orice altă utilizare sau deturnare, în special cele contrare ordinii publice și bunelor moravuri. Conținutul prezentei informări poate suporta modificări; vă invităm, prin urmare, să îl consultați sistematic.1 -  Informații generale

Prezentul Site este proprietatea Grupului ENGIE, societate pe acțiuni, având un capital de 2.435.285.011 euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților Nanterre sub numărul 542 107 651, cu sediul la Tour T1 – 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92400 Courbevoie, Franța (telefon: +33 (0)1 44 22 00 00).


​​​​​​​2 - Limitarea răspunderii și excluderea garanției

În calitate de utilizator al Site-ului, recunoașteți că dispuneți de competența și mijloacele necesare pentru a avea acces la Site și a-l folosi.


ENGIE și contributorii săi fac tot ce este posibil pentru a se asigura că informațiile publicate pe Site sunt exacte și actualizate, rezervându-și dreptul de a-i modifica conținutul, în orice moment și fără vreo informare prealabilă. Totuși, aceștia nu pot garanta că respectivele informații sunt complete și nici că ele nu vor fi modificate de vreun terț (prin piratare, viruși). De asemenea, ENGIE și contributorii săi nu își asumă nicio răspundere (directă sau indirectă) pentru întârzieri, erori sau omisiuni legate de conținutul și utilizarea acestor pagini, sau pentru întreruperea sau indisponibilitatea serviciului.


Recunoașteți că ați fost informat că Site-ul este accesibil 24/7, cu excepția cazurilor de forță majoră, de probleme informatice, de dificultăți legate de structura rețelelor de telecomunicații sau de alte impedimente tehnice. ENGIE își va putea suspenda Site-ul pentru mentenanță. În acest sens, se va strădui să-și informeze în prealabil utilizatorii. ENGIE nu răspunde de întârzieri, dificultăți de utilizare sau incompatibilitatea dintre prezentul Site și fișierele sau browser-ul dvs. sau orice alt program de acces pe Site.


ENGIE nu va putea fi în niciun caz tras la răspundere pentru vreo daună directă sau indirectă, rezultat al sau urmare a difuzării de către un terț a unui virus, prin intermediul Site-ului nostru, și care v-ar putea infecta sistemul informatic după conectarea la Site, utilizarea sau parcurgerea lui. De asemenea, ENGIE nu va răspunde de nicio daună materială sau accesorie (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, defecțiuni tehnice, divulgare de documente confidențiale, pierdere de date) și nici de vreo daună indirectă, oricare ar fi ea, survenită în momentul utilizării Site-ului sau în legătură cu aceasta.


ENGIE face tot posibilul pentru a asigura exactitatea și actualizarea informațiilor difuzate pe Site, rezervându-și dreptul de a corecta conținutul acestuia în orice moment și fără vreo informare prealabilă. Totuși, ENGIE și contributorii săi nu oferă nicio garanție și nu răspund în niciun fel pentru conformitatea, succesiunea, exactitatea, lipsa erorilor, veridicitatea, actualitatea, fidelitatea, caracterul comercial, calitatea, temeinicia și disponibilitatea informațiilor aflate pe Site. Fiecare utilizator își asumă pe deplin riscurile legate de încrederea pe care o acordă acestor informații. Există posibilitatea să se constate că unele informații sunt eronate sau prezintă omisiuni, cauzate în special de erori de dactilografiere sau punere în pagină. Dacă observați erori, vă rugăm să ni le aduceți la cunoștință pentru a face corectările necesare.


Informațiile de pe Site sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție, implicită sau explicită. ENGIE respinge categoric orice interpretare potrivit căreia conținutului Site-ului ar putea fi asimilat cu oferte de cumpărare sau încurajarea cumpărării de acțiuni sau alte titluri de valoare listate sau nu, ale ENGIE sau ale vreuneia dintre filialele sale directe sau indirecte ori ale societăților care îi sunt afiliate.


ENGIE își rezervă dreptul de a modifica orice informație de pe Site, după cum dorește. În cadrul politicii sale de actualizare și optimizare a Site-ului, ENGIE poate decide modificarea prezentelor condiții.


Orice informație datată, care este publicată pe Site, este valabilă excluziv pentru respectiva dată.


Totodată, se reamintește că secretul corespondenței nu este garantat pe rețea și fiecărui utilizator de Internet îi revine sarcina de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja propriile date și/sau soft-uri de contaminarea cu eventuali viruși care circulă pe Internet.


Site-ul dă acces la alte site-uri Internet ale ENGIE sau ale unor societăți din Grupul ENGIE, ce pot avea propriile condiții legale, pe care trebuie să le consultați și respectați.3 - Administrarea codurilor de acces și a parolelor

Unele servicii existente pe Site necesită un cod de acces și o parolă.


Aceste coduri de acces și parole sunt confidențiale, personale, inaccesibile și netransmisibile. Dvs. răspundeți de administrarea, păstrarea și consecințele utilizării lor. Vă revine sarcina de a lua măsurile necesare pentru protejarea și păstrarea lor. ENGIE nu va răspunde în niciun caz de utilizarea lor frauduloasă.


Din motive de siguranță, accesul la rubricile securizate va fi automat invalidat după mai multe încercări de acces greșite. ENGIE își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Site în cazul utilizării frauduloase sau al tentativei de utilizare frauduloasă a parolei sau codului de acces ale unui utilizator. ENGIE vă va informa în cazul unei eventuale suspendări a accesului.


Înregistrările făcute de sistemul informatic al Site-ului Internet în momentul conectării utilizatorului vor constitui element de probă pentru orice act efectuat de utilizator pe Site, precum și pentru procesarea respectivelor acte.4 - Drepturile de proprietate intelectuală

Site-ul este guvernat în integralitatea sa de legislația franceză și de convențiile internaționale privind drepturile de autor, drepturile mărcilor și, în general, drepturile de proprietate intelectuală.


Mărcile și logo-urile (mărci semi-figurative) ENGIE care apar pe Site sunt mărci înregistrate. Structura generală, soft-urile, textele, imaginile, clipurile, sunetele, know-how-ul, animațiile, baza de date și, în general, toate informațiile și conținuturile de pe Site sunt proprietatea ENGIE sau fac obiectul unui drept de utilizare sau de exploatare.


Prezentele Condiții nu vă acordă nicio licență sau drept de utilizare a Site-ului în totalitatea lui sau parțial. Orice reprezentare, modificare, reproducere, denaturare totală sau parțială a Site-ului ori a conținutului său, în totalitate sau în parte, indiferent de procedeu sau suport, poate constitui contrafacere, pedepsită de legea civilă sau penală.


Dacă doriți să folosiți unul din conținuturile Site-ului (text, imagine…), trebuie să obțineți în prealabil acordul scris, expres al ENGIE, pe care îl solicitați scriind la adresa indicată la rubrica „informations légales” (informații legale) sau transmițând un email către webmaster.5 - Respectarea vieții private

În calitate de utilizator al Site-ului, aveți obligația să respectați legislațiile aplicabile și, mai ales, dispozițiile legale în materie de informatică, fișiere și libertăți, a căror încălcare este pasibilă de sancțiuni penale.


Astfel, nu trebuie să colectați sau să utilizați în mod denaturat în special informațiile nominale la care aveți acces și, în general, nu trebuie să întreprindeți niciun act ce ar putea aduce atingere vieții private, onoarei, sensibilității, imaginii de marcă, notorietății vreunei persoane, fizice sau juridice, și cu precădere companiei ENGIE, evitând orice mențiune, mesaj sau text defăimător, provocator, răuvoitor, denigrator sau amenințător, pe orice fel de suport.6 - Legături hipertext

Legăturile hipertext către alte Site-uri nu pot duce la tragerea la răspundere a ENGIE pentru conținutul respectivelor Site-uri. ENGIE nu răspunde de legăturile hipertext care duc la prezentul Site și interzice oricui să creeze un astfel de link fără acordul său scris prealabil.7 - Avertisment privind informațiile cu caracter previzional

Site-ul poate conține anumite date ce nu fac referire la trecut și constituie declarații cu caracter previzional și, mai ales, declarații prospective privind evenimente, tendințe, planuri și obiective viitoare. Aceste declarații se bazează pe opiniile și ipotezele actuale ale managementului și sunt expuse unor riscuri și elemente imprevizibile importante, ce pot duce la o diferență semnificativă între rezultatele reale și cele conținute explicit sau implicit în respectivele declarații (sau rezultatele anterioare).


Informații suplimentare privind aceste riscuri și elemente imprevizibile se găsesc în documentele depuse de ENGIE la autoritățile competente. Declarațiile previzionale sunt prezentate la o anumită dată, iar ENGIE nu se angajează să le actualizeze sau să le revizuiască, nici prin prisma unor noi informații sau a unor evenimente ulterioare, nici pentru vreun alt motiv.8 - Clauze de ordin general

Orice cesiune sau altă formă de transfer al drepturilor conferite de prezentele condiții este strict interzisă. În cazul în care, din indiferent ce motiv, o instanță declară nevalidă vreuna din clauzele prezentelor Condiții, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea celorlalte condiții, care vor rămâne în vigoare.


Neexercitarea de către vreuna dintre părți a unui drept sau a unei acțiuni în instanță, în baza prezentelor condiții, nu va putea fi considerată ca fiind o renunțare la respectivul drept sau respectiva acțiune. Site-ul este guvernat de legea franceză. Prezentele Condiții vor fi guvernate de legea franceză și interpretate potrivit acesteia.