Această notă de informare îți oferă informații privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal* atunci când accesezi și utilizezi portalul de recrutare ENGIE (ENGIE Recruitment Portal) operat de către ENGIE Romania S.A. și / sau afiliații săi** (“Grupul ENGIE”)
 

1.    Scopul Prelucrării
Prelucrarea are următoarele scopuri :
a    Să permită candidatului crearea unui cont în ENGIE Recruitment Portal, în vederea depunerii unei candidaturi la un post în cadrul unei entități din Grupul ENGIE;
b    Să permită candidatului să aplice pentru un anumit post deschis de către o entitate aparținând Grupului ENGIE;
c    Să permită Grupului ENGIE să gestioneze candidatura, în scopul evaluării candidatului (interviul de angajare, transmiterea și păstrarea CV-urilor, evaluarea aptitudinilor, calificărilor și intereselor, etc.);
d    Să permită ENGIE să digitalizeze procesul de angajare;
e    Să ofere candidatului posibilitatea abonării la anunțuri cu alte oferte de locuri de muncă ale Grupului ENGIE.

 

2.    Cine este Operatorul de date
Operatorul de date este entitatea legală din cadrul Grupului ENGIE care oferă postul pentru care se derulează procesul de recrutare sau pentru care candidatul aplică (denumită în continuare, “Operatorul de date”). 

 

3.Temeiul Prelucrării
Informațiile colectate atunci când utilizezi ENGIE Recruitment Portal pentru depunerea unei candidaturi sunt prelucrate pentru a face demersuri la cererea ta în vederea încheierii unui contract. 
Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru înscrierea la alte oferte de locuri de muncă ale Grupului ENGIE va fi realizată numai în baza consimțământului tău.
În situația în care îți vom cere să ne transmiți scrisori de recomandare, vom Prelucra Date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre tine. În acest caz vom Prelucra Date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective în temeiul intereselor noastre legitime, mai exact pentru a putea evalua în mod corect și complet candidatura ta.

 

4.    Ce Date cu caracter personal colectăm de la tine
Categoriile de date cu caracter personal colectate în cadrul procesului de recrutare sunt următoarele:
•    date de identificare (nume, prenume);
•    date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, etc);
•    formare / educație (diplomă, studii și orice alte date în legătură cu formarea / educația candidatului);
•    experiența profesională (funcțiile și locurile de muncă ocupate anterior și / sau în prezent);
•    caracteristicile postului căutat / dorit de candidat, inclusiv preferințele profesionale;
•    modalitatea de depunere a candidaturii (surse, rețele sociale, aplicație spontană, etc.);
•    rezultatele testelor efectuate în cadrul procesului de recrutare (evaluarea competențelor tehnice, testul de limba engleză, etc.);
•    evaluărea candidaturii, a aptitudinilor, calificărilor și intereselor candidatului față de postul pentru care a aplicat / care urmează să fie ocupat;
•    în unele cazuri, este posibil ca Grupul ENGIE să acceseze și profilurile candidatului pe rețele de socializare disponibile în mod public (ex., Linkedin).
Furnizarea Datelor cu caracter personal este necesară în vederea evaluării candidaturii tale.

 

5.    Cât timp stocăm Datele cu caracter personal
Datele tale sunt stocate în aplicația ENGIE Recruitment Portal timp de 12 luni de la ultima conectare.

 

6.    Cine sunt destinatarii Datelor tale cu caracter personal
Datele tale vor fi utilizate de către echipele de recrutare și administrare personal implicate în procesul de recrutare din cadrul Grupului ENGIE. 
La crearea contului tău în ENGIE Recruitment Portal, vei avea posibilitatea de a alege nivelul de vizibilitate al datelor tale, alegând una dintre următoarele 3 opțiuni : 
o    Opțiunea 1: doar recrutorii care gestionează locurile de muncă / pozițiile pentru care ai depus o candidatură (recrutorii Grupului ENGIE pot vedea profilul tău doar atunci când sunt responsabili pentru procesul de recrutare pentru locul de muncă / poziția pentru care ai aplicat; în această situație recrutorii Grupului ENGIE nu te vor putea contacta pentru alte oportunități de angajare).
o    Opțiunea 2: doar recrutorii care gestionează locurile de muncă/ pozițiile disponibile în cadrul unei companii din Grupul ENGIE din țara / regiunea ta (recrutorii Grupului ENGIE care gestionează locurile de muncă / pozițiile disponibile care se află în aceeași țară pe care ai ales-o ca fiind țara ta de reședință actuală pot eventual să iti vadă profilul și să te contacteze pentru alte oportunități de angajare).
o    Opțiunea 3: Toți recrutorii Grupului ENGIE care gestionează locuri de muncă / poziții disponibile în toate companiile Grupului ENGIE din întreaga lume (toți recrutorii din cadrul Grupului ENGIE pot să iti vadă profilul și să te contacteze pentru alte oportunități de angajare).
Vei avea posibilitatea de a schimba această opțiune de unul singur, în orice moment, accesând setările profilului tău în ENGIE Recruitment Portal.
 Datele tale cu caracter personal pot fi transmise și către parteneri contractuali ai Grupului ENGIE care ne ajută în procesul de recrutare (ex., agenții de recrutare, agenții care se ocupă de verificarea background-ului și a eventualelor conflicte de interese, etc.), dar și către instituții publice sau autorități judiciare la solicitarea acestora.  
Accesul la Datele tale cu caracter personal se va baza pe principiul "nevoii de a ști" (un angajat ENGIE va avea acces la datele tale numai dacă este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu).

 

7.    Garanții și transferuri
Datele tale cu caracter personal pot fi transferate în afara Uniunii Europene în scopul întreținerii aplicațiilor Grupului ENGIE de către subcontractanții Grupului ENGIE. Aceste transferuri sunt protejate de Clauze Standard de Protecție a Datelor. O copie poate fi obținută prin trimiterea unei cereri la adresa dpo.ro@engie.com. 

 

8.     Identificarea automatizată a candidaților (procesul de identificare și selecție)
În contextul activităților sale de recrutare, ENGIE utilizează TextKernel pentru a ajuta recrutorii să găsească în mod eficient și obiectiv cei mai calificați și mai potriviți candidați pentru un post. 
Candidatura dvs. va fi procesată automat de TextKernel pentru a vă identifica competențele și experiența profesională sub formă de cuvinte-cheie.
TextKernel utilizează algoritmi pentru a sorta și clasifica candidatura dvs. în funcție de relevanța acestora pentru criteriile de căutare stabilite de recrutor (competențe, experiență profesională,..).  Aplicația dumneavoastră va fi căutată de TextKernel în funcție de termenii cheie de căutare identificați de recrutor pentru postul relevant pe care acesta caută să îl ocupe.
Recrutorul va analiza apoi lista de candidați propusă de TextKernel și va decide cine va fi reținut pentru restul procesului de recrutare. 
Puteți solicita informații suplimentare privind logica care stă la baza procesului, procesul și impactul acestuia, adresând o cerere operatorului de date, astfel cum este indicat în secțiunea 9. Exercitarea drepturilor dvs.
În cazul în care contestați decizia automatizată, pe lângă drepturile menționate mai sus, aveți dreptul de a solicita o revizuire umană, în special pentru a obține o revizuire a situației dvs. și/sau o explicație a deciziei luate în termen de 12 luni de la primirea deciziei recrutorului de a nu da curs candidaturii dvs. în procesul de recrutare.

 

9.    Drepturile tale
•    Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la Datele tale cu caracter personal pe care Grupul ENGIE  le Prelucrează sau la copii ale acestora.
•    Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea Datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea acestora. 
•    Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a o obține ştergerea Datelor tale cu caracter personal pe care Grupul ENGIE le Prelucrează, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale.
•    Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal pe care Grupul ENGIE le Prelucrează în condițiile stabilite de lege.
•    Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal pe care Grupul ENGIE le Prelucrează, în condițiile prevăzute de lege.
•    Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al Datelor tale cu caracter personal pe care Grupul ENGIE le Prelucrează, în condițiile stabilite de lege.
•    Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal se bazează pe Consimţământ ai dreptul de a-ți retrage consimţământul în orice moment, prin orice canal pus la dispoziție de Grupul ENGIE; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea Prelucrării realizate înainte de retragere.
•    Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal pe care Grupul ENGIE le Prelucrează, în cazul în care consideri că prelucrarea nu este conformă cu legislația.
•    Dreptul de a nu obiectul unui proces decizional automatizat. Ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a-ți retrage consimțământul atunci când îți Prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale Prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să contactezi persoana cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal desemnată la nivelul ENGIE la e-mail dpo.ro@engie.com; adresă corespondență: Bd. Mărăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254. 

 

* Toate definițiile din acest document (marcate cu literă de tipar) au înțelesul définit în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul General privind Protecța Datelor” sau “GD PR”)

** Distrigaz Sud Rețele S.R.L., ENGIE Servicii S.R.L., ENGIE Building Solutions S.R.L., Brăila Winds S.R.L., Alizeu Eolian S.A.