Această notă de informare iti oferă informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când accesezi și utilizezi portalul de recrutare ENGIE (ENGIE Recruitment Portal). 

Vă rugăm să rețineți că există un buton de " Acceptă" și un buton de " Refuză" atașat la această Notificare privind confidențialitatea. Din cauza unor probleme tehnice, acesta nu poate fi eliminat. 

Vă rugăm să alegeți " Acceptă". Acest lucru confirmă faptul că ați citit politica, fără alte implicații în acest sens (de exemplu, niciun consimțământ pentru ceva). Dacă apăsați " Refuză", vi se va cere să confirmați decizia dumneavoastră. Dacă faceți acest lucru, nu se va crea un profil pentru dumneavoastră și nu veți putea aplica pentru o ofertă de muncă.
 

1. Scopul prelucrării 

Prelucrarea are următoarele scopuri : 

a) Să permită candidatului crearea unui cont în ENGIE Recruitment Portal, înainte de a depune o candidatură; 

b) Să permită candidatului să aplice pentru un anumit post deschis de către o entitate aparținând Grupului ENGIE; 

c) Să permită ENGIE să gestioneze candidatura (interviul de angajare, transmiterea și păstrarea CV-urilor etc.); 

d) Să permită ENGIE să automatizeze procesul de angajare; 

e) Să ofere canditatului posibilitatea abonării la anunțuri cu alte oferte de locuri de muncă ale Grupului ENGIE. 

 

2. Cine este operatorul de date 

Operatorul de date este compania (entitatea legală) din cadrul Grupului ENGIE care oferă postul pentru care se derulează procesul de recrutare sau pentru care candidatul aplică (denumită în continuare, “Operatorul de date”).  

 

3. Temeiul prelucrării 

Informațiile colectate atunci când utilizezi ENGIE Recruitment Portal pentru depunerea unei candidaturi sunt prelucrate pe baza interesului legitim al Operatorului de date.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru înscrierea la alte oferte de locuri de muncă ale ENGIE va fi realizată numai în baza consimțământului tău. 

Prin trimiterea aplicației tale, declari că datele comunicate sunt adevărate, exacte, complete și corecte. În plus, ești de acord ca Operatorul de date să ia toate măsurile rezonabile pentru a verifica datele cu caracter personal furnizate de tine în orice moment, în timpul procesului de evaluare a candidaturii și de selecție, în cazul în care acest lucru este permis în contextul juridic local. 

 

4. Ce date cu caracter personal colectăm de la tine 

Categoriile de date cu caracter personal colectate în cadrul procesului de recrutare sunt următoarele: 

 • date de identificare (nume, prenume) ; 
 • date de contact (număr de telefon, adresă, adresă de domiciliu etc) ; 
 • formare/educație (diplomă, studii și orice alte date în legătură cu formarea/educația candidatului) ; 
 • experiența profesională (funcțiile și locurile de muncă ocupate anterior și/sau în prezent) ; 
 • caracteristicile postului căutat/dorit de candidat; 
 • modalitatea de depunere a candidaturii (surse, rețele sociale, aplicație spontană, etc) 
 • rezultatele testelor efectuate în cadrul procesului de recrutare (evaluarea competențelor tehnice, testul de limba engleză etc.); 
 • evaluării candidaturii, a aptitudinilor, calificarilor si intereselor candidatului fata de postul pentru care a aplicat/care urmează să fie ocupat. 

 

5. Cât timp stocăm datele cu caracter personal 

Datele tale sunt stocate în aplicația ENGIE Recruitment Portal timp de 36 luni de la ultima conectare. 

 

6. Cine sunt destinatarii datelor tale cu caracter personal 

Datele tale vor fi utilizate de către echipele de recrutare și administrare personal implicate în procesul de recrutare din cadrul Grupului ENGIE.  

La crearea contului tău în ENGIE Recruitment Portal, vei avea posibilitatea de a alege nivelul de vizibilitate a datelor tale, alegând una dintre următoarele 3 opțiuni :  

 • Opțiunea 1: doar recrutorii care gestionează locurile de muncă/pozițiile pentru care ai depus o candidatură (recrutorii ENGIE pot vedea profilul tău doar atunci când sunt responsabili pentru procesul de recrutare pentru locul de muncă/poziția pentru care ai aplicat; în această situație recrutorii ENGIE nu te vor putea aborda pentru alte oportunități de angajare). 
 • Opțiunea 2: doar recrutorii care gestionează locurile de muncă/pozițiile disponibile în cadrul unei companii ENGIE din țara/regiunea ta (recrutorii ENGIE care gestionează locurile de muncă/pozițiile disponibile care se află în aceeași țară pe care ai ales-o ca fiind țara ta de reședință actuală pot eventual să iti vadă profilul și să te abordeze pentru alte oportunități de angajare). 
 • Opțiunea 3: Toți recrutorii care gestionează locuri de muncă/poziții disponibile în toate companiile ENGIE din întreaga lume (toți recrutorii din cadrul ENGIE pot să iti vadă profilul și să te abordeze pentru alte oportunități de angajare). 

Vei avea posibilitatea de a schimba această opțiune de unul singur, în orice moment, accesând setările profilului tău în ENGIE Recruitment Portal. 

Accesul la datele tale personale se va baza pe principiul "nevoii de a ști" (un angajat ENGIE va avea acces la datele tale numai dacă este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu). Datele tale personale pot fi accesate, de exemplu, și de către angajații ENGIE IT și subcontractorii săi, ca parte a misiunii lor de a asigura funcționalitatea aplicației. 

 

7. Garanții și transferuri 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara Uniunii Europene în scopul întreținerii aplicațiilor de către subcontractanții Engie IT. Aceste transferuri sunt protejate de Clauze Standard de Protecție a Datelor. O copie poate fi obținută prin trimiterea unei cereri la adresa dpo.ro@engie.com.  

 

8. Drepturile tale 

In conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, îți poți exercita drepturile de acces, rectificare sau ștergere a datelor tale. De asemenea, ai dreptul de opoziție, de limitare și de portabilitate a datelor tale.  

Pentru a îți exercita drepturile, te invităm să trimiți o cererea corespunzătoare la adresa dpo.ro@engie.com. Operatorul de date poate solicita o dovadă de identitate (cum ar fi o copie a unei cărți de identitate) care să fie alăturată cererii tale.  

Ofițerul privind protecția datelor cu caracter personal (și responsabilul cu protecția datelor, atunci când există unul desemnat pentru operatorul de date) poate fi contactat prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo.ro@engie.com. Dacă, după ce ne-ai contactat, consideri că drepturile tale nu sunt respectate, poți depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, București 010336, Email: anspdcp@dataprotection.ro.  

 

Privacy notice updated as of 2023-03-14