Niniejsza informacja zawiera informacje na temat Przetwarzania Danych Osobowych podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z portalu ENGIE Recruitment . 

Należy pamiętać, że do niniejszej Informacji o ochronie prywatności dołączony jest przycisk akceptacji i odrzucenia.  

Wybierz opcję "Akceptuję". Potwierdza to, że zapoznałeś się z polityką, bez żadnych innych konsekwencji (np. Brak zgody na cokolwiek). Jeśli klikniesz "Odrzuć", zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Jeśli to zrobisz, Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni i Twoje aplikacje zostaną usunięte ze wszystkich stanowisk, o które się ubiegałeś.

 

1.    Cel Przetwarzania 

Proces ma następujące cele : 

Umożliwienie kandydatowi utworzenia konta przed złożeniem aplikacji 

Umożliwienie kandydatowi aplikowania na określone, otwarte stanowisko przez podmiot należący do Grupy ENGIE. 

Umożliwienie ENGIE zarządzania aplikacją (rozmowa kwalifikacyjna, przekazywanie i przechowywanie CV 

Umożliwienie ENGIE automatyzacji procesu zatrudniania. 

Umożliwienie kandydatowi zapisania się na inne oferty pracy Grupy Engie, 

Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami kandydatów do pracy 

 

2.    Kto jest Administratorem Danych 

Administratorem Danych jest Grupa  ENGIE  

 

3.    Podstawa przetwarzania. 

Informacje zbierane podczas odwiedzania aplikacji internetowej portalu ENGIE Recruitment są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na umożliwieniu przeprowadzenia rekrutacji 

Przetwarzanie Danych Osobowych w celu zapisania się na inne oferty pracy Engie będzie przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą. 

Przesyłając swoją aplikację, oświadczasz, że Twoje dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Administratora Danych wszelkich uzasadnionych kroków w celu weryfikacji podanych przez niego Danych Osobowych w dowolnym momencie procesu aplikacji i selekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.    Jakie Dane Osobowe gromadzimy od Ciebie 

Kategorie Danych Osobowych gromadzonych w ramach niniejszego Przetwarzania są następujące: 

dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) ; 

dane kontaktowe (numer telefonu, adres,) ; 

szkolenie/wykształcenie (nazwa szkoły, uzyskany tytuł, rok ukończenia) ; 

doświadczenie zawodowe (zajmowane stanowisko i praca,...) ; 

adres email, 

kraj i region zamieszkania, 

oczekiwania finansowe, 

uprawnienia i zrealizowane kursy. 

 

5.    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

Twoje dane są przechowywane przez 12 miesięcy od ostatniego połączenia z Twoim profilem. 

 

6.    Kim są odbiorcy Twoich Danych Osobowych. 

Twoje dane będą wykorzystywane przez odpowiednie służby rekrutacyjne i administracyjne ENGIE.  

Podczas tworzenia konta w portalu Engie Recruiting, użytkownik ma możliwość wyboru poziomu widoczności swoich danych spośród 3 następujących opcji :  

Opcja 1: tylko rekruterzy zarządzający stanowiskami, na które aplikuję (rekruterzy ENGIE widzą Twój profil tylko wtedy, gdy są odpowiedzialni za stanowisko(a), na które aplikujesz i nie będą mogli zwrócić się do Ciebie w sprawie innych ofert pracy) 

Opcja 2: Tylko rekruterzy zarządzający stanowiskami pracy Spółki ENGIE w Twoim kraju/regionie zamieszkania (rekruterzy ENGIE zarządzający stanowiskami pracy w tym samym kraju, który wybrałeś jako swój aktualny kraj zamieszkania, mogą potencjalnie zobaczyć Twój profil i skontaktować się z Tobą w sprawie innych ofert pracy). 

Opcja 3: Wszyscy rekruterzy zarządzający miejscami pracy wszystkich spółek ENGIE na świecie (wszyscy rekruterzy w ENGIE mogą potencjalnie zobaczyć Twój profil i skontaktować się z Tobą w sprawie innych ofert pracy). 

Użytkownik będzie miał możliwość samodzielnej zmiany tej opcji w dowolnym momencie poprzez dostęp do ustawień swojego profilu w portalu rekrutacyjnym ENGIE. 

Dostęp do Państwa Danych Osobowych będzie oparty na zasadzie "need to know" czyli kierujemy się zasadą, według której każdy dysponuje takimi informacjami, jakie są mu potrzebne do działania. Dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą mieć na przykład również pracownicy ENGIE IT oraz jej podwykonawcy, w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem aplikacji 

 

7.    Zabezpieczenia i przekazywanie 

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską w celu konserwacji aplikacji przez podwykonawców Engie IT. Te transfery są chronione przez standardowych klauzul ochrony danych. Kopię można uzyskać, wysyłając prośbę na adres Data.Protection.PL@engie.com  

 

8.    Zautomatyzowane pozyskiwanie kandydatów (proces identyfikacji i selekcji) 

W ramach swoich działań rekrutacyjnych ENGIE korzysta z TextKernel, aby pomóc rekruterom w skutecznym i obiektywnym znalezieniu najbardziej wykwalifikowanych i odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.  

Pana/Pani aplikacja zostanie automatycznie przetworzona przez TextKernel w celu identyfikacji Pana/Pani umiejętności i doświadczenia zawodowego w formie słów kluczowych. 

TextKernel wykorzystuje algorytmy do sortowania i klasyfikowania Państwa aplikacji na podstawie ich adekwatności do kryteriów wyszukiwania określonych przez rekrutera (umiejętności, doświadczenie zawodowe,...).  Państwa aplikacja zostanie przeszukana przez Textkernel pod kątem kluczowych wyszukiwanych haseł określonych przez rekrutera dla odpowiedniego stanowiska, które chce obsadzić. 

Rekruter przeanalizuje następnie listę kandydatów zaproponowanych przez TextKernel i zdecyduje, którzy z nich zostaną wybrani do dalszej części procesu rekrutacji.  

Może Pan/Pani zażądać dalszych informacji na temat logiki, procesu i jego skutków, składając wniosek do administratora danych, jak wskazano w sekcji 9. Wykonywanie swoich praw 

Jeśli kwestionuje Pan/Pani decyzję podjętą w sposób zautomatyzowany, oprócz praw wymienionych powyżej, ma Pan/Pani prawo zażądać weryfikacji przez człowieka, w szczególności w celu uzyskania przeglądu Pana/Pani sytuacji i/lub wyjaśnienia podjętej decyzji w okresie [proszę wstawić długość czasu] od otrzymania decyzji rekrutera o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z Pana/Pani aplikacją w procesie rekrutacji. 

 

9.    Państwa prawa 

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – RODO, mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

Aby skorzystać ze swoich praw, zapraszamy do przesłania żądania na adres Data.Protection.PL@engie.com  

Z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować wysyłając maila na adres Data.Protection.PL@engie.com 

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że Twoje prawa nie są respektowane, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.