Niniejsza informacja zawiera informacje na temat Przetwarzania Danych Osobowych podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z portalu ENGIE Recruitment.

Proszę zauważyć, że do niniejszej Informacji o ochronie prywatności dołączony jest przycisk "Akceptuj" i "Odrzuć". Ze względu na kwestie techniczne nie można go usunąć. 

Proszę wybrać "Akceptuj". Potwierdza to, że zapoznali się Państwo z polityką, bez żadnych innych konsekwencji z tym związanych (np. brak zgody na cokolwiek). Jeśli wybierzesz 'Odrzuć', zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji. Jeśli to zrobisz, profil nie zostanie dla Ciebie utworzony i nie będziesz mógł ubiegać się o ofertę pracy.
 

1. Cel Przetwarzania 

Proces ma następujące cele : 

a) Umożliwienie kandydatowi utworzenia konta przed złożeniem aplikacji 

b) Umożliwienie kandydatowi aplikowania na określone, otwarte stanowisko przez podmiot należący do Grupy ENGIE. 

c) Umożliwienie ENGIE zarządzania aplikacją (rozmowa kwalifikacyjna, przekazywanie i przechowywanie CV,...) oraz,  

d) Umożliwienie ENGIE automatyzacji procesu zatrudniania. 

e) Umożliwienie kandydatowi zapisania się na inne oferty pracy Grupy Engie. 

 

2. Kto jest Administratorem Danych 

Administratorem Danych jest osoba prawna ENGIE oferująca dane stanowisko. 

 

3. Podstawa przetwarzania 

Informacje zbierane podczas odwiedzania aplikacji internetowej portalu ENGIE Recruitment są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.  

Przetwarzanie Danych Osobowych w celu zapisania się na inne oferty pracy Engie będzie przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą. 

Przesyłając swoją aplikację, oświadczasz, że Twoje dane są prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzają w błąd. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Administratora Danych wszelkich uzasadnionych kroków w celu weryfikacji podanych przez niego Danych Osobowych w dowolnym momencie procesu aplikacji i selekcji, jeśli jest to dozwolone w lokalnym kontekście prawnym. 

 

4. Jakie Dane Osobowe gromadzimy od Ciebie 

Kategorie Danych Osobowych gromadzonych w ramach niniejszego Przetwarzania są następujące: 

 • stan cywilny (imię, nazwisko,...) ; 
 • dane osobowe (numer telefonu, adres,...) ; 
 • szkolenie/wykształcenie (stopień, referencje i daty) ; 
 • doświadczenie zawodowe (zajmowane stanowisko i praca,...) ; 
 • charakterystyka stanowiska poszukiwanego przez kandydata ; 
 • złożenie wniosku (sourcing, portale społecznościowe, spontaniczna aplikacja,...) 
 • wyniki testów przeprowadzonych w ramach procesu rekrutacji (ocena umiejętności technicznych, test z języka angielskiego,...); 
 • ogólna ocena przydatności aplikacji dla stanowiska, które ma być obsadzone, 

 

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 

Twoje dane są przechowywane przez 12 miesięcy od ostatniego połączenia z Twoim profilem. 

 

6. Kim są odbiorcy Twoich Danych Osobowych 

Twoje dane będą wykorzystywane przez odpowiednie służby rekrutacyjne i administracyjne ENGIE.  

Podczas tworzenia konta w portalu Engie Recruiting, użytkownik ma możliwość wyboru poziomu widoczności swoich danych spośród 3 następujących opcji :  

 • Opcja 1: tylko rekruterzy zarządzający stanowiskami, na które aplikuję (rekruterzy ENGIE widzą Twój profil tylko wtedy, gdy są odpowiedzialni za stanowisko(a), na które aplikujesz i nie będą mogli zwrócić się do Ciebie w sprawie innych ofert pracy) 
 • Opcja 2: Tylko rekruterzy zarządzający stanowiskami pracy Spółki ENGIE w Twoim kraju/regionie zamieszkania (rekruterzy ENGIE zarządzający stanowiskami pracy w tym samym kraju, który wybrałeś jako swój aktualny kraj zamieszkania, mogą potencjalnie zobaczyć Twój profil i skontaktować się z Tobą w sprawie innych ofert pracy). 
 • Opcja 3: Wszyscy rekruterzy zarządzający miejscami pracy wszystkich spółek ENGIE na świecie (wszyscy rekruterzy w ENGIE mogą potencjalnie zobaczyć Twój profil i skontaktować się z Tobą w sprawie innych ofert pracy). 

Użytkownik będzie miał możliwość samodzielnej zmiany tej opcji w dowolnym momencie poprzez dostęp do ustawień swojego profilu w portalu rekrutacyjnym ENGIE. 

Dostęp do Państwa Danych Osobowych będzie oparty na zasadzie "need to know". Dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą mieć na przykład również pracownicy ENGIE IT oraz jej podwykonawcy, w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem aplikacji 

 

7. Zabezpieczenia i przekazywanie 

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską w celu konserwacji aplikacji przez podwykonawców Engie IT. Te transfery są chronione przez standardowych klauzul ochrony danych. Kopię można uzyskać, wysyłając prośbę na adres ETI.inspektorODO@engie.com

 

8. Państwa prawa 

Zgodnie z Rozporządzeniem, mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

Aby skorzystać ze swoich praw, zapraszamy do przesłania żądania na adres ETI.inspektorODO@engie.com  Administrator Danych może poprosić o dołączenie do żądania dowodu tożsamości (np. kopii dowodu osobistego).  

Z Inspektorem Ochrony Danych (oraz Inspektorem Ochrony Danych, gdy jest wyznaczony jeden dla Administratora Danych) można się skontaktować wysyłając maila na adres ETI.inspektorODO@engie.com

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że Twoje prawa nie są respektowane, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)  

 

 

Privacy notice updated as of 2023-03-14