🌎
This job posting isn't available in all website languages

Sorry this website is not available in your language.

Please select here above English, Français, or Nederlands.

ENGIE Academy

De talentontwikkelaar

ENGIE Academy voorziet opleidingstrajecten voor bestaande en nieuwe ENGIE medewerkers en studenten.

Meet our colleagues Digital & IT

"People management in een veranderende organisatie​"

Een dynamische organisatie als ENGIE evolueert permanent, de werkomgeving transformeert in een snel tempo. Deze veranderingen zijn een inspiratiebron voor teamleader Xavier Dethy.

Na zijn studie als handelsingenieur was hij vier jaar aan de slag als IT-consulent. Zijn loopbaan kreeg een vervolg bij ENGIE waar hij in 2005 startte als technical analist op de IT-afdeling.

Vanuit zijn interesse voor people management stroomde Xavier door tot service delivery manager en teamleader voor de afdelingen Marketing & Sales Belux. Bijscholingen rond leadership en assertiviteit aan de ENGIE University verstevigden zijn competenties. "Als teamleader sta je heel dicht bij jouw medewerkers. Het is mijn rol om hen te coachen en sterker te maken. Het komt er op aan om hen te faciliteren zodat ze hun job zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Ik neem medewerkers mee in het organisatieproces en we bouwen een 'trust and autonomy' werksfeer. We nemen ook de tijd om succes te vieren. Met deze elementen is de motivatie van het team top."

Nooit alleen

Xavier is dankbaar voor de carrièremogelijkheden die ENGIE biedt. "Het is een uitermate boeiende sector. We maken een echte revolutie door en het is interessant om hierbij op de eerste rij te zitten. Als organisatie moeten wij steeds sneller en slimmer inspringen op de wensen van onze klanten. We werken aan zeer innovatieve oplossingen zoals de boxx, IoT, smart grids, ..."

Voor Xavier is werken bij ENGIE een teamgebeuren. "Je staat er nooit alleen voor. Samen met alle medewerkers van de afdeling proberen wij de vooropgestelde resultaten te bereiken. Ik voel me helemaal thuis bij ENGIE, elke dag leer ik weer bij. Voor mijn professionele toekomst liggen er hier nog voldoende uitdagingen en opportuniteiten."