🌎
This job posting isn't available in all website languages

Sorry this website is not available in your language.

Please select here above English, Français, or Nederlands.

ENGIE Academy

De talentontwikkelaar

ENGIE Academy voorziet opleidingstrajecten voor bestaande en nieuwe ENGIE medewerkers en studenten.

​​​​​​​Below some testimonials of our colleagues…

Johann: "Het is spannend om te werken aan de verbetering van het leven van mensen!"

​​​​​​​Wat is jouw parcours binnen ENGIE?

Ik ben in 2004 bij ENGIE begonnen als Elektrotechnieker. Ik had de wil om te evolueren, ik was altijd betrokken bij mijn werk en geïnteresseerd in wat ik deed. Als gevolg daarvan kreeg ik taken met steeds meer verantwoordelijkheid. Mijn Werfleider werd 1 jaar lang mijn mentor, hij trainde mij en dat stelde mij in staat om deze functie op mijn beurt uit te voeren, nu al 2 en een half jaar. Doel bereikt!


Wat houdt je job in?

Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat alle elementen (veiligheid, uitrusting, kwaliteit voor de klant en het welzijn van de medewerkers) worden gecombineerd, zodat een bouwplaats met succes en op tijd kan worden voltooid! Concreet gesproken houd ik me bezig met ‘intelligente’ infrastructuurprojecten op wegen. Dit kan betrekking hebben op de installatie van camera's en sectieradars, maar ook op de installatie van intelligente transportsystemen in steden, radardetectiesystemen om te voorkomen dat rode lichten gaan branden...Ik zorg voor zowel de administratieve kant als de organisatie op de werf. Het is 50/50. Op vlak van administratie organiseer ik de planning, zorg ik voor het in- en uitklokken, verdeel ik de taken over de teams en geef ik technische ondersteuning aan de projectmanagers en hun assistenten. In het veld zorg ik voor controlebezoeken en speel ik een toezichthoudende rol. Ik neem het ter harte om mijn teams een maximale verantwoordelijkheid te geven en hen de "UPtimistische bekwaamheid" 😉 door te geven.

Waarom doe je dit graag?

Het is de constante uitdaging waardoor ik elke ochtend wil opstaan. Het is spannend om te werken aan de verbetering van het leven van mensen. Mijn werk betekent veel voor me en ik zie er elke dag de waarde in. Elke keer als ik mijn auto neem, ben ik er trots op dat ik de mobiliteit en veiligheid van mensen help verbeteren.

Wat ik ook leuk vind aan mijn werk is de afwisseling. Elke dag is anders, niets is repetitief en je moet je snel kunnen aanpassen aan veranderingen. Je ontmoet voortdurend nieuwe mensen, nieuwe klanten en nieuwe landschappen. Het is zeer divers omdat je veel beweegt en vaak buiten werkt, hierdoor is het zeer divers.

Tot slot wil ik erop wijzen dat een sitemanager niets is zonder zijn team. De samenhang binnen dit team is essentieel voor een efficiënte uitvoering van een bouwplaats. Het is simpel, ik zie ons als één grote familie.


Waarom is ENGIE de ideale werkgever voor onderhoudstechniekers?

Omdat ENGIE reële mogelijkheden biedt naar ontwikkeling. ENGIE bood me de mogelijkheid om verder te gaan. Van Elektrotechnieker kon ik geleidelijk aan de ladder opklimmen om mijn doel te bereiken: Werfleider worden. Het vertrouwen dat we van het management krijgen voor onze verschillende opdrachten is lonend en geeft ons een boost. De bereidheid om te evolueren wordt echt aangemoedigd en ondersteund.Johann LONSDORFER - Site Supervisor - ENGIE Solutions 


> Ontdek al onze vacatures voor werfleider

Valentino : “Ik ben echt gepassioneerd door mijn job. Zelfs na al die jaren leer ik nog elke dag bij.”

Wat houdt je job in?

“Ik ben Werfleider bij ENGIE Axima. Momenteel zijn we aan de slag op de werf van de Möbius-toren, de nieuwe kantoortoren in de Brusselse Noordwijk. ENGIE Solutions zorgt hier voor alles wat met HVAC te maken heeft. Het is mijn taak om de teams op de werf te coördineren, de contacten met de onderaannemers te onderhouden en iedereen taken toe te wijzen zodat de plannen worden uitgevoerd.”


Mijn grootste bekommernis?

“Veiligheid, absoluut! Een veilige werf is een van mijn grootste prioriteiten. Iedereen op de werf draagt een helm met een persoonlijk nummer ter identificatie. Een speciale veiligheidsbriefing herinnert aan het belang van een beschermende bril, helm, aangepaste handschoenen, fluohesje …”


Valentino VITO - Site Supervisor - ENGIE Solutions> Ontdek al onze vacatures voor werfleider