🌎
This job posting isn't available in all website languages

ENGIE Academy

Voor de techniekers van morgen

ENGIE Academy voorziet opleidingstrajecten voor bestaande & nieuwe ENGIE medewerkers en studenten.Actief deelnemen aan grote projecten, iets voor jou?

De architecten van wind op het water

Offshore windenergie? Het is misschien wel dé belangrijkste motor in de wereldwijde energietransitie die
onze aarde nodig heeft. Europa is de beste van de klas – en dit voor een groot deel dankzij marktleider
ENGIE Fabricom Offshore Wind. Hoe spelen we dat klaar? Wat maakt ons zo sterk?

Allereerst een belangrijke nuance: de windturbines zelf die we in zee zien draaien, die maken we niet. ENGIE Fabricom maakt wel de offshore hoogspanningsstations (OVHS, in het jargon). Zo’n station, ook wel substation of transformatorstation genoemd, is het hart van het windturbinepark. Het staat als een spin op hoge poten tussen de windturbines. De turbines wekken elektriciteit op en sturen die via kleine transfo’s naar het station. Dat station werkt als een pomphuis, alleen is het water dit keer elektriciteit: het ontvangt 33 kVolt en drukt deze, als een pomp, op tot maximum 220 kVolt. Die vertrekt dan, doorheen een kabel van de netwerkbeheerder, richting het vasteland en wordt daar als groene stroom gebruikt.

Ontdek onze jobs in Offshore Wind

Wij doen … alles

Bescheidenheid siert, maar als het om OVHS gaat, wordt dat moeilijk voor de collega’s van ENGIE Fabricom Offshore Wind. Ze hebben immers zowat overal een hand in. Ze staan allereerst in voor de coördinatie van het globale ontwerp, de logistiek en het aankoopbeleid. Dat alles vindt plaats in Hoboken, waar ook de zogenaamde ‘construction yard’ is, waar het testen, de bouw en de ingebruikname van het station gebeurt. Ook het superviseren van het transport richting het diepe sop staat op de todo-lijst. Eenmaal ter plaatse, wordt ook voor operationele ondersteuning en onderhoud aangeklopt bij, je raadt het al, ENGIE Fabricom. Geïntegreerde oplossingen bieden, noemen we dat dan.


Geen solo slim

Spelen deze collega’s dan solo slim? Neen, typisch ENGIE is dat ook andere expertises binnen onze Groep worden aangesproken. Zo staat ENGIE Axima in voor studies en uitvoering van de klimaatregeling van de verschillende ruimtes op het platform, om de elektrische uitrusting in optimale conditie te houden. Tractebel is dan weer de geknipte partner voor de engineering en aankoop van de middenspannings- en hoogspanningsuitrusting. Op European Maintenance Support (EMS), dat ook tot onze Groep behoort, wordt gerekend voor gespecialiseerde competenties inzake onderhoud. Met ENGIE Laborelec wordt samengewerkt om cybersecurity services voor de stations te ontwikkelen en om nieuwe technieken en technologieën te onderzoeken, zoals drijvende en zwevende windturbines.

Goed gevuld orderboekje

ENGIE Fabricom bouwde al 22 substations, voor windturbineparken voor de Belgische, Nederlandse, Britse en Duitse kusten, en we hebben er nog 7 in bestelling. Onder de meest recente successen:
Seamade (het vroegere Mermaid en Seastar waarin ENGIE Electrabel een minderheidsaandeel
heeft) twee substations die 40 tot 50 km van de Belgische kust zullen liggen; en de drie substations die gebouwd worden voor het Moray East windpark, voor de kust van Aberdeen.

Drijvende windernergie!

Vandaag worden offshore windturbines in de zeebodem verankerd, op maximum 40 meter diepte. Maar wat op plaatsen waar de zee dieper is? Onze collega Filip Meuleman, Senior Business Developer, weet het antwoord: “Drijvende funderingen. We bouwen momenteel 3 windturbines van 8,4 MW – de grootste op de markt – voor de Portugese kust. Een wereldprimeur!”
Voor ENGIE is van windturbines zelf. Filip is ervan overtuigd dat het een echte gamechanger wordt. “Drijvende windenergie creeërt heel wat mogelijkheden voor de toekomst. Niet enkel voor de kust van Portugal met 100 meter waterdiepte, maar net zozeer in de Middellandse Zee, Azië, de Amerikaanse kusten, noem maar op.” ENGIE heeft trouwens al meteen een tweede offshore floating project lopen, in de omgeving van Leucate (bij Narbonne). “Het is een hele eer om bij dit project betrokken te zijn. ENGIE gelooft erin en alles wat ik leer, wordt gebruikt bij alle andere offshore windprojecten binnen de Groep.”

Ontdek onze jobs in Offshore Wind

Wat brengt de toekomst?

“Er is nog veel potentieel”, zegt Raf Vermeyen, Division Manager Offshore Wind. “Sommige voorspellingen mikken tegen 2030 op een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen dat tot tien keer hoger ligt dan vandaag. Voor ENGIE Fabricom is het zaak om marktleider te blijven in Europa. Het is beslist boeiend om de inspanningen in windfloat-technologie op de voet te volgen, ENGIE bewijst ermee steeds innovatief te blijven. Tegelijk zijn er nog vele mogelijkheden in de huidige sector. Er zijn nog heel wat plaatsen in zee waar aan de drie cruciale voorwaarden – normale diepte, normale afstand tot de kust, voldoende windsnelheid per jaar – voldaan wordt, en waar windparken dus geplaatst kunnen worden.”

Ontdek onze jobs voor Project Manager 


Wist je dat ?

  • De prijs van een MWh geproduceerd door een windturbine op land ofdoor zonnepanelen nog maar een tiende is van tien jaar geleden.
  • Een hoogspanningsstation 21 tot 26 meter hoog is.
  • ENGIE Fabricom er al meer dan twintig bouwde.
  • Het meest compacte model toch nog een aardige 1 300 ton weegt.
  • De lijnen tussen de windturbines en het hoogspanningsstation zo kortmogelijk zijn, omdat de bekabeling zo duur is.
  • Een station normaal gezien onbemand is.


< back to the menu