🌎
This job posting isn't available in all website languages

ENGIE Academy

Voor de techniekers van morgen

ENGIE Academy voorziet opleidingstrajecten voor bestaande & nieuwe ENGIE medewerkers en studenten.


Werk je UPtimistisch mee aan duurzaamheid bij ENGIE?

De Stichting ENGIE steunt YouthStart, Sun Child en Fonds Victor

Sinds 2013 verleende de Stichting ENGIE haar steun aan 37 verenigingen die zich inzetten voor kinderen en jongeren via onderwijs, sport en cultuur in België. Recentelijk, hernieuwde het Selectiecomité zijn steun voor 5 onder hen en besliste het er 3 nieuwe te gaan helpen: YouthStart, Sun Child en Fonds Victor.YouthStart ontwikkelt ondernemerszin
 
YouthStart  wil jongeren ondernemerszin bijbrengen. Het organiseert "Entrepreneurial Classes' om hen te helpen hun talenten te ontdekken, hun competenties en zelfvertrouwen te ontwikkelen en basiskennis op het vlak van ondernemen en informatica op te doen. Met die bagage kunnen zij de ondernemers van morgen worden! Vorig jaar kregen 922 jongeren een opleiding; 85% onder hen behaalde een attest van welslagen. 
 

Sun Child draagt zorg voor zieke kinderen
 
Sun Child organiseert sociale en financiële bijstand aan zieke kinderen en hun familie. Het kan daarbij gaan om een taxidienst om hen naar de zorgafspraken te voeren, hulp in hun schoolparcours om de terugkeer naar school te vergemakkelijken, initiatieven om de drempel tussen school en ziekenhuis te verlagen, en nog veel meer…
 

Fonds Victor moedigt lezen aan
 
Het Fonds Victor wil jongeren tussen 12 en 15 jaar aanmoedigen om meer te lezen. Omdat een "kind dat leest een volwassene zal zijn die nadenkt". Daartoe worden concrete acties georganiseerd in en buiten de scholen. Zo krijgen jongeren de gelegenheid om projecten op te zetten die aanzetten tot lezen of om deel te nemen aan de Prix Victor die elk jaar een Franstalige auteur onderscheidt. 
 

De 5 verenigingen waarvoor het Selectiecomité van de Stichting ENGIE besliste om zijn steun te hernieuwen zijn 
TADA , BX Brussels, Teach For Belgium , Playing for Success en Zonder Handen.


< back to the menu